Lägerplatsen

Lägerplatsen ligger strax norr om Landskronas centrala delar, vid strandvägen. Intill platsen ligger Exercisfältet som numera är ett naturreservat med möjlighet till rekreation och sportaktivitet. Havet och strandpromenaden ligger väster om området.

Inom kvarteret planeras för bostäder i flerfamiljshus i fyra våningar. Byggnaderna kommer att uppföras kring en samlad grönyta som öppnar upp sig mot väster.  

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Anmäl ditt intresse  
Anmäl ditt intresse

HSB Landskrona
0418-49 99 03
Hemsidan HSB Lägerplatsen

Vid frågor  
Vid frågor

Johan Nilsson
Stadsbyggnadschef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se

Marie-Louise Svensson
Mark- och exploateringschef
0418-47 03 93
marie-louise.svensson@landskrona.se