Lasarettsplatsen

På lasarettsplatsen planeras för ett spännande byggnadsprojekt med nya radhuslägenheter och en renovering av den gamla läkarvillan. Projektet kommer att skapa en ny punkt som markerar och ger energi till stadens karaktär. Den nya arkitekturen blir i samspel med platsens befintliga struktur men kommer samtidigt att ha ett inslag av nya spännande material. Ett höghus med 16 våningar ger staden ett nytt landmärke.    

Planen förväntas antas under våren 2018.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Vid frågor  
Vid frågor

Johan Nilsson
Bitr. stadsbyggnadschef samt planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se

Marie-Louise Svensson
Tf. mark- och exploateringschef
0418-47 03 93
marie-louise.svensson@landskrona.se