Lasarettsplatsen

Illustration på Lasarettsplatsen

På lasarettsplatsen planeras för ett spännande byggnadsprojekt med nya radhuslägenheter och en renovering av den gamla läkarvillan. Projektet kommer att skapa en ny punkt som markerar och ger energi till stadens karaktär. Den nya arkitekturen utformas i samspel med platsens befintliga struktur samtidigt som nya uttryck adderas. Materialen är traditionella och tegel är genomgående. Ett höghus med 16 våningar ger staden ett nytt landmärke.    

Planen är klar och diskussioner pågår med exploatör för att förverkliga projektet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Vid frågor  
Vid frågor

Johan Nilsson
Stadsbyggnadschef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se

Fredrika Klevborn
Mark- och exploateringschef
0418-47 35 75
fredrika.klevborn@landskrona.se

Senast uppdaterad av Anette Drivmo