Magasinhusen (kv. Tomaten)

Magasinhusen etapp 1

I områdets sydöstra del uppförs tre flerbostadshus i 6 våningar, 33 lägenheter, 2-4 rok i etapp 1. Just nu pågår inflyttning i etapp 1

Etapp 2 och 3 är under försäljning, läs mer på www.sernekebostad.se/borstahusen

Utförandet ansluter sig till omkringliggande bebyggelse och den Skånska byggnadstraditionen med delvis röda fasader och sadeltak som kommer att betraktas i samband med gårdsbyggnaderna i Säbyholm vid stadens entré. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Anmäl ditt intresse  
Anmäl ditt intresse
Vid frågor gällande planarbete  
Vid frågor gällande planarbete

Fredrik Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 14
fredrik.karlsson@landskrona.se

Senast uppdaterad av Anette Drivmo