Tomter Strandbyn

Fribyggartomter för gathus inom Strandbyn

 

Är du intresserad av gathustomt i Strandbyn ? Gå in under Dokument om tomtköpet och titta på Tomtkarta – illustration för att se vilka tomter som finns kvar till försäljning.

 

Informations- och styrdokument

Att bygga sitt eget hus är ett stort projekt och det är många faktorer och bestämmelser att ta hänsyn till. För att intresserade ska kunna planera sitt bostadsprojekt har vi här samlat ett stort antal dokument som på olika sätt berör och påverkar det kommande markköpet och byggnationen. Läs samtliga noga innan ni bestämmer er för att köpa en tomt.

Notera att bygga ett gathus inom Strandbyn ställer högre krav på köparen och byggherren än inom ett mer normalt villaområde.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.