Tomter Strandbyn

Fribyggartomter för gathus inom Strandbyn

 

Nu går vi vidare i tomtkön för fortsatt fördelning av gathustomter i Strandbyn. Fem tomter bokades vid första fördelningsmötet så nu återstår 12 tomter. Gå in under Dokument om tomtköpet och titta på Tomtkarta – illustration för att se vilka tomter som finns kvar till försäljning.

 

Tidsplan och fördelning av tomter

Ni som är intresserade av tomt på Strandbyn fyller i blanketten Intresseanmälan av småhustomt på Strandbyn. På blanketten fyller ni i önskad tomt/tomter efter den turordning ni själv önskar. Intresseanmälan ska vara Stadsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 27 oktober 2017. Därefter fördelas tomterna efter den turordning ni har i tomtkön.

När fördelningen är klar får ni ett erbjudande om en tomt. Om ni i detta skede väljer att tacka nej till den erbjudna tomten får ni behålla er plats i tomtkön. Tackar ni ja till tomten skickar vi hem köpeavtal samt en faktura på handpenningen och ni plockas då bort från tomtkön. Ni har sedan ca 4 veckor på er att underteckna köpeavtal och betala handpenning. Tillträde till tomten och slutbetalning ska ske i januari 2018.

Informations- och styrdokument

Att bygga sitt eget hus är ett stort projekt och det är många faktorer och bestämmelser att ta hänsyn till. För att intresserade ska kunna planera sitt bostadsprojekt har vi här samlat ett stort antal dokument som på olika sätt berör och påverkar det kommande markköpet och byggnationen. Läs samtliga noga innan ni bestämmer er för att köpa en tomt.

Notera att bygga ett gathus inom Strandbyn ställer högre krav på köparen och byggherren än inom ett mer normalt villaområde.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta  
Kontakta

Övergripande frågor samt fördelning av tomter och avtal

Mark- och exploateringsavdelningen
Marie-Louise Svensson
marie-louise.svensson@landskrona.se
0418-47 06 24

Gata, park och allmän platsmark samt geoteknik
Landskrona stad, Stadsmiljöavdelningen
Ingrid Borgström
ingrid.borgstrom@landskrona.se
0418-47 35 49

Bygglov mm
Landskrona stad, Stadsarkitektavdelningen
Linda Warming
linda.warming@landskrona.se
0418-47 35 57

Fjärrvärme
Landskrona Energi
Mattias Olsson
mattias.olsson@landskronaenergi.se
0418-47 08 79

Fiber – bredband
Landskrona Energi
Malin Nilsson
malin.nilsson@landskronaenergi.se
0418-47 08 25

El-inkoppling
Landskrona Energi
Agneta Svensson
agneta.svensson@landskronaenergi.se
0418-47 07 84

Vatten och avlopp
NSVA
Peter Winblad
peter.winblad@nsva.se
010-490 97 98

Dagvatten och LOD
NSVA
Peter Winblad
peter.winblad@nsva.se
010-490 97 98