Tomter Tomaten

Fribyggartomter kvarteret Tomaten

 

 Alla tomter är bokade

 

Informations- och styrdokument

Att bygga sitt eget hus är ett stort projekt och det är många faktorer och bestämmelser att ta hänsyn till. För att intresserade ska kunna planera sitt bostadsprojekt har vi här samlat ett stort antal dokument som på olika sätt berör och påverkar det kommande markköpet och byggnationen. Läs samtliga noga innan ni bestämmer er för att köpa en tomt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta  
Kontakta

Övergripande frågor samt fördelning av tomter och avtal

Mark- och exploateringsavdelningen
Marie-Louise Svensson
marie-louise.svensson@landskrona.se
0709-47 03 93

Gata, park och allmän platsmark samt geoteknik
Landskrona stad, Stadsmiljöavdelningen
Ingrid Borgström
ingrid.borgstrom@landskrona.se
0418-47 35 49

Bygglov mm
Landskrona stad, Stadsarkitektavdelningen
Linda Warming
linda.warming@landskrona.se
0418-47 35 57

Fjärrvärme
Landskrona Energi
Mattias Olsson
mattias.olsson@landskronaenergi.se
0418-47 08 79

Fiber – bredband
Landskrona Energi
Malin Nilsson
malin.nilsson@landskronaenergi.se
0418-47 08 25

El-inkoppling
Landskrona Energi
Agneta Svensson
agneta.svensson@landskronaenergi.se
0418-47 07 84

Vatten och avlopp
NSVA
Peter Winblad
peter.winblad@nsva.se
010-490 97 98

Dagvatten och LOD
NSVA
Peter Winblad
peter.winblad@nsva.se
010-490 97 98