Tomtkö

Söker du småhustomt? Genom tomtkön fördelar vi stycketomter för eget byggande eller grupphus inom kommunen.

Det här gäller för Landskrona stads tomtkö:

  • Tomterna är avsedda för eget permanent boende.
  • Du måste ha fyllt 18 år när du ställer dig i tomtkön.
  • Ansökan är personlig och kan inte överlåtas.
  • Staden skickar faktura på den årliga avgiften. Tänk på att anmäla adressändring till oss. Utebliven avgift innebär att du mister din plats i kön.
  • När du tilldelats en tomt avregistrerar vi dig från kön. Därefter kan du anmäla dig på nytt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Ansökan - tomtkö  
Ansökan - tomtkö
Har du frågor om tomtkön ?  
Har du frågor om tomtkön ?

Fakturafrågor:
Agneta Ekblad
agneta.ekblad@landskrona.se
0418-47 06 20

Frågor om tomter/tomtkö:
Malin Lilliehöök
malin.lilliehook@landskrona.se
Exploateringsingenjör
0418-47 32 79

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr