Tomträtt

Markupplåtelse med tomträtt innebär att istället för att köpa din småhustomt hyr du den av staden mot en årlig avgift, så kallad tomträttsavgäld.

Tomträttsavgälden regleras regelbundet och baseras då på marktaxeringsvärdet och en fastställd avgäldsränta.

Tomträttsavgälden är avdragsgill i deklarationen och staden skickar därför, i början av varje år, ut en kontrolluppgift till tomträttshavaren som visar inbetald avgift under föregående år.

Friköp av tomträtt till småhus

Som ägare till småhus har du möjlighet att friköpa din tomträtt till 40 procent av innevarande års marktaxeringsvärde. Lagfartskostnader tillkommer. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Frågor om taxeringsvärde  
Frågor om taxeringsvärde

Skatteverket
0771-56 75 67

Ansök om lagfart  
Ansök om lagfart

Lantmäteriet fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Telefon 0771-63 63 63
Telefontid: 9-16

Besöksadress: Norra Stationsgatan 2a, Hässleholm

Senast uppdaterad av Rickard Persson