Tomträtt

Markupplåtelse med tomträtt innebär att istället för att köpa sin småhustomt hyrs den av staden mot en årlig avgift, så kallad tomträttsavgäld.

Tomträttsavgälden regleras regelbundet och baseras då på marktaxeringsvärdet och en fastställd avgäldsränta.

Tomträttsavgälden är avdragsgill i deklarationen och staden skickar därför, i början av varje år, ut en kontrolluppgift till tomträttshavaren som visar inbetald avgift under föregående år.

Friköp av tomträtt till småhus

Ägare till småhus har möjlighet att friköpa sin tomträtt till 40 % av innevarande års marktaxeringsvärde. Lagfartskostnader tillkommer. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Vid friköp av tomträtt kontakta  
Vid friköp av tomträtt kontakta

Angelica Henriksson
angelica.henriksson@landskrona.se
Markassistent
0418-47 06 20

Vid frågor om taxeringsvärde  
Vid frågor om taxeringsvärde

Skatteverket
0771-56 75 67

Vid ansökan om lagfart  
Vid ansökan om lagfart

Lantmäteriet fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Telefon 0771-63 63 63
Telefontid: 9-16

Besöksadress: Norra Stationsgatan 2a, Hässleholm

Senast uppdaterad av Marie-Anne Johansson