Lantmäteri

Här hittar du information om vad Lantmäterimyndigheten Landskrona erbjuder dig som har frågor om fastigheter eller vill genomföra fastighetsbildning.

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. De flesta fastigheter består av ett eller flera avgränsade markområden, men en fastighet kan också vara tredimensionell i form av exempelvis garage under jord eller ägarlägenheter ovanför marken. Alla fastigheter har en unik fastighetsbeteckning, till exempel Landskrona Borstahusen 1:1. Till en fastighet kan höra byggnader, träd, växtlighet med mera.

En förändring av fastighetsindelningen görs genom en lantmäteriförrättning. Lantmäterimyndigheten i Landskrona ansvarar för lantmäteriförrättningar inom hela Landskrona.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Lantmäteriet  
Kontakta Lantmäteriet

Åsa Cademar-Nilsson
Lantmäterichef
0418-47 35 73
asa.cademar-nilsson@landskrona.se

Erika Eek
Förrättningslantmätare
0418-47 33 88
erika.eek@landskrona.se

Viola Lindgren
Förrättningslantmätare
0418-47 35 96
viola.lindgren@landskrona.se

Carolina Gustafsson
Förrättningslantmätare
0418-47 35 63
carolina.gustafsson@landskrona.se

Kristin Håkansson
0418-47 05 56
kristin.hakansson@landskrona.se

Relaterad information  
Relaterad information

Senast uppdaterad av Anette Drivmo