Övrig lantmäteriservice

Förutom lantmäteriförrättningar kan Lantmäteriet i Landskrona hjälpa dig med:

Upprättande av värdeintyg

Vid köp av en fastighet som ännu inte har fått något taxeringsvärde behövs ett värdeintyg för att få lagfart.

Fastighetsutredning

Lantmäterimyndigheten kan utreda vilka förhållanden, till exempel servitut eller samfälligheter, som gäller för en eller flera fastigheter genom forskning i myndighetens arkiv.

Planer

Lantmäterimyndigheten kan lämna information om gällande detaljplaner – markens användning och markens indelning i fastigheter.

Fastighetsförteckningar

Lantmäterimyndigheten kan tillhandahålla förteckningar över vilka personer som äger fastigheter inom ett område.

Service enligt ovan erbjuds enligt gällande lantmäteritaxa och baseras på nedlagd tid i arbetet. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Lantmäteriet  
Kontakta Lantmäteriet

Åsa Cademar-Nilsson
Lantmäterichef
0418-47 35 73
asa.cademar-nilsson@landskrona.se

Erika Eek
Förrättningslantmätare
0418-47 33 88
erika.eek@landskrona.se

Viola Lindgren
Förrättningslantmätare
0418-47 35 96
viola.lindgren@landskrona.se

Carolina Gustafsson
Förrättningslantmätare
0418-47 35 63
carolina.gustafsson@landskrona.se

Kristin Håkansson
0418-47 05 56
kristin.hakansson@landskrona.se

Senast uppdaterad av Anette Drivmo