Attraktiv skolkommun

Målet för Attraktiv Skolkommun är "Högre måluppfyllelse för alla barn, unga och vuxna i Landskrona stad". Måluppfyllelsen utgår från målen i de nationella styrdokumenten för alla skolformer.

Attraktiv skolkommun sträcker sig över samtliga verksamheter inom Utbildningsförvaltningen i Landskrona. Landskrona stad har under en längre tid medvetet satsat på ökad måluppfyllelse för alla barn och elever, genom höga förväntningar till koll på läget.

Meritvärdet i årskurs 9 är det mått som inom skolutveckling är den vanligaste indikatorn för hur väl vi lyckats med vårt utvecklingsarbete och att uppfylla de nationella målen. 

En graf om Landskrona skolornas 9. årskursers meritvärdens positiva utveckling

 

Processmodell om hur man gör Landskrona till en attraktiv skolkommun

Inom Attraktiv skolkommun har vi byggt en modell där systematiskt kvalitetsarbete och forskning och utveckling hänger tätt samman. Analys är en viktig framgångsfaktor för att få koll på läget och göra medvetna insatser mot högre måluppfyllelse och att skapa förutsättningar för att alla elever kan och ska lyckas.

Utbildningsförvaltningens organisationsstruktur.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Mats Klein