Aktuella projekt

IST Lärande

Projektledare: Mats Klein

Underlätta läraren planering, uppföljning och bedömning av elevernas kunskaper, samt tydliggöra krav samt nuläge för vårdnadshavare och elever.

 

Det omvända klassrummet

Projektledare: Mattias Löwdell

En digital plattform som möjliggör att arbeta med flipped classroom.

 

Främja närvaro

Projektledare: Anna Petersén

Utveckla det främjande och förebyggande arbetet för att tidigt kunna bryta tendenser till upprepad frånvaro och istället öka skolnärvaron.

 

Studi.se

Projektledare: Mats Klein

Lärarledda lektioner med översättning till 5 språk (både text och tal).

 

Planetjakten

Projektledare: Lena Andersson

Öka måluppfyllelsen för elever i årskurs 1-6 inom matematikens grundläggande aritmetik.

 

Digitala läromedel

Projektledare Mats Klein

Test av digitala läropmedel På riktigt och Gleerups för att öka elevernas motivation, få mer individanpassad undervisning och ökad tillgänglighet.

 

Pedagog Landskrona

Projektledare: Jenny Johansson

Inspiration och kollegialt lärande via facebooksida samt blogginlägg på pedagogsajten.familjenhelsingborg.se

 

Lokalprojektet

Projektledare: Peter Andersson

Förbättra inne- och utemiljöer för en ökad måluppfyllelse och en ökad trygghet och trivsel för våra elever.

 

PRIO

Förändringsledare: Ellinor Ling och Fredric Hagström

Tillsammans utveckla och införa processer och arbetssätt för involverade skolor som stärker verksamheten samt ökar det kollegiala samarbetet.

 

Kugghjulsmodellen

Projektledare: PArT

Samverkan skola – socialtjänst för kortare handläggningstid av utredningar.

 

HeLa barn

Projektledare: PArT

Skapa en likvärdig och professionell förskola i frågor gällande normbrytande beteende samt ett gemensamt mobilt resursteam som bygger på samverkan mellan BVC, förskola och socialtjänst.

 

Friskfaktorer i grundskolan

Projektledare: Rolf Hammarlund

Tidigt upptäcka ett normbrytande beteende, stärka friskfaktorerna. Samverkan mellan skola och socialtjänst.

 

Office 365

Projektledare: Mats Klein

Öka tillgången på programvara så att eleverna får likvärdiga möjligheter att genomföra sitt skolarbete.

 

Elever med 0-100

Projektledare: Stina Hyltmark

Kartläggning av elever med 0-100 i meritvärde. Elevhälsoteam i samarbete med verksamheterna.

 

Matematiklyftet

Projektledare: Caroline Ekstrand (grundskola), Camille Norrhede (förskola)

Öka intresset och kunskapen i matematik, samt utveckla pedagogernas arbetssätt och ämneskunskap.

 

Matematik i förskolan

Projektledare: Camilla Norrhede

Öka intresset och kunskapen i matematik för barn i förskolan, samt utveckla pedagogernas arbetssätt och ämneskunskaper i matematik.

 

Särskilt begåvade barn och elever

Projektledare: vakant

Skapa en djupare förståelse och en bredare medvetenhet kring särskilt begåvade barn och elever, samt synliggöra goda exempel på hur undervisningen kan utveckla och maximera elevers potential.

 

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA)

Projektledare: Karin Lundberg

Öka intresset för naturvetenskap och teknik bland förskolebarn och grundskoleelever, samt öka måluppfyllelsen.

 

Undervisning i förskolan

Projektledare: Marie Kniest

Stärka förskolans förutsättningar att bedriva undervisning i förskolan.

 

Genrepedagogik

Projektledare: Lena Andersson

Öka kunskaperna kring ett språkutvecklande arbetssätt hos pedagoger i grundskolan.

 

Analysteam

Projektledare: Åsa Hammarlund

Utbildning av analysledare som ska bidra till högre måluppfyllelse i matematik.

 

Datateam

Projektledare: Katarina Anjert

En vetenskaplig analysmodell med syfte att hjälpa lärare och skolledare att fatta välgrundade beslut om hur en verksamhet kan förbättras.

 

Läslyftet

Projektledare: Caroline Ekstrand

Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande.

 

Inflytandets progression

Projektledare: Elvir Mesanovic

Utveckla inflytandet i lärprocessen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Emma Tapaninen