Projektorganisation

Arbetet organiseras utifrån de sju pedagogiska fokusområdena som syftar till att bidra till ökad uppfyllelse av de nationella målen. De beslutades i november 2012 av Utbildningsnämnden.

Presentation av projektorganisationen

Definitioner - Fokusområde 

Styrning
Politisk styrgrupp: Utbildningsnämndens arbetsutskott
Tjänstemannastyrgrupp: Förvaltningschef, Projektchef, Administrativ chef, Förvaltningscontroller.

Processledning
Projektchef: vak
Processledare Kvalitet: Katarina Anjert
Processledare - film
Delprocessledare: Film (nytt fönster)

Pedagogiska fokusområden

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.