Projektorganisation

Arbetet organiseras utifrån de sju pedagogiska fokusområdena som syftar till att bidra till ökad uppfyllelse av de nationella målen. De beslutades i november 2012 av Utbildningsnämnden.

Presentation av projektorganisationen

Definitioner - Fokusområde 

Styrning

Politisk styrgrupp: Utbildningsnämndens arbetsutskott
Tjänstemannastyrgrupp: Förvaltningschef, Projektchef, Administrativ chef, Förvaltningscontroller.

Processledning

Projektchef: vak
Processledare Kvalitet: Katarina Anjert
Processledare - film
Delprocessledare: Film (nytt fönster)

Pedagogiska fokusområden

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Emma Tapaninen