Kanske ett stipendium du kan söka?

Stipendium från Stiftelsen Barnavärn delas ut till den som utbildar sig inom spädbarnsvården med inriktning barnavård.

Sökanden ska vara eller ha varit folkbokförd i Landskrona kommun och genomgå eller ha genomgått utbildning de senaste tre åren från ansökningsdagen. Vidare ska den som genomgått utbildningen vara verksam inom spädbarnsvården.

Blankett för ansökan hittar du här >>

Du kan även beställa en blankett för ansökan via telefon 0418-47 41 13 eller via mejl till karin.jonsson3@landskrona.se

När du fyllt i blanketten skickar du den till:
Utbildningsförvaltningen
261 80 Landskrona

Sista ansökningsdag är den 24 november 2017

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Mats Klein