Vaccination mot Covid 19

Information från Region Skåne avseende vaccination mot covid-19 - åldersgrupp 12–15 år

 

Från och med vecka 50 är det möjligt för personer i åldersgrupp 12–15 år att bli vaccinerade med dos 1 via vårdcentral eller vid ett av Region Skånes mobila team (de mobila teamen finns runt om i Skåne vid exempelvis köpcentrum, järnvägsstationer, olika typer av evenemang).

Här du kan se var de mobila teamen befinner sig

Notera att tidsbokning inte möjlig vid de mobila teamen.

Boka tid för vaccination mot covid-19

12–14 år: boka tid på vårdcentral, se information om medgivande nedan.

15 år: boka tid för vaccination via 1177.se

Frånvaron behöver inte styrkas av skolan.

Glöm inte att en hälsodeklaration ska fyllas i innan vaccination mot covid-19. Finns digital, för tryck och på olika språk se mer information nedan.

 

Medgivande

12-14 åringar behöver ha med sig en vårdnadshavare vid vaccinering för att räknas som medgivande eller ska medgivandet vara påskriven av båda vårdnadshavarna.

15-åringar kan boka vaccination via 1177.se utan medgivande från vårdnadshavare

Vaccinationstillfälle tre

Vid vaccinationstillfälle tre, som genomförs under veckorna 2 och 3, är det i första hand erbjudande om dos 2 till dem som vaccinerats senast.

Ges dos 1 till barn som av någon anledning missat vaccinationstillfälle ett och två ska vårdcentralen ge en tid för dos 2 till barnet. Dos 2 kan då antigen ges på den vårdcentral som besöker skolan alternativt den vårdcentral barnet är listad vid.

I lokal samverkan mellan vårdcentral och skola kan det erbjudas tider på vårdcentralen under vecka 2 eller 3, men då måste skolan och vårdcentral vara överens om detta annars är det besök på skolan som gäller.

 

Hälsodeklaration - översättningar

Albanska

Arabiska

Bosniska, Kroatiska & Serbiska

Dari

Engelska

Hälsodeklaration finns nationellt översatt till ett antal språk på Folkhälsomyndighetens hemsida 

Observera - De översatta hälsodeklarationerna på Folkhälsomyndighetens hemsida ska även användas av barn 12-15 år trots anges att det är Hälsodeklaration vuxna.

Information från Region Skåne

Region Skånes samlingssida avseende information om vaccination åldersgrupp 12–15 år.

 

Samtycke - översättning

Översättning av samtyckesblankett vaccination 12-15 år pågår och publiceras löpande på denna sida

Förtydligande avseende vårdnadshavares samtycke

Samtycket ska vara underskrivet av båda vårdnadshavarna. Det kan finnas några variationer på detta:

  • Det kan ske på två separata blanketter, men båda måste vara med vid vaccinationstillfället.
  • En vårdnadshavare har skrivit under och den andra har via skolan lämnat muntligt samtycke som medarbetare på skolan har noterat på blanketten.
  • Endast en vårdnadshavare har skrivit under. Då gör Region Skåne en mognadsbedömning och vaccinerar. Kan Region Skånes personal inte göra en mognadsbedömning så hänvisas vårdnadshavare och barn till sin vårdcentral alternativt nästa vaccinationstillfälle på skolan.

 

Information till vårdnadshavare och barn/ungdomar avseende covidvaccination

Vårdnadshavare och barn hänvisas till dessa sidor:

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden

Barn och ungdomar – om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

Dela gärna vidare denna PDF med information från Region Skåne

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Timo Julku