Mobbning

Skolan har en viktig uppgift att motverka mobbning - både genom förebyggande arbete och genom att ingripa när något händer. Rektorn på skolan har ett ansvar för att se till att mobbning inte sker i skolan.

Utsatt för mobbning?

Har du eller någon du känner blivit utsatt för mobbning? Vänd dig till en vuxen för att få hjälp. Du kan vända dig till en lärare, skolsköterska, kurator eller någon annan som du har förtroende för.

Kurator

Om du har frågor om mobbning kan du kontakta kuratorn på din skola.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson