Skolkuratorer

Arbetsuppgifter

  • Socialt rådgivningsarbete
  • Handledning till skolpersonal
  • Samarbete med myndigheter
  • Konferensarbete inom skolan
  • Allmänt förebyggande arbete

Skolan har kontakt med alla barn i skolpliktig ålder. Som skolans socialarbetare har kurator stora möjligheter i det förebyggande och upppsökande arbetet. Skolkurator registrerar inte samtal eller för journal och har inte någon myndighetsutövande funktion.

Kontakt med skolkurator tas av eleven själv, föräldrar, skolpersonal eller andra myndigheter. Adresser till de olika kuratorerna finns på respektive skolas hemsida.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.