Familjeportalen Gymnasieskola

Expeditionen som alltid har öppet! Här finns information från skolan om ditt/dina barn som du är vårdnadshavare för. Du som är vårdnadshavare kan logga in på Familjeportalen så länge ditt barn är under 18 år.

Familjeportalen samlar informationen

Här finns information från skolan om ditt/dina barn som du
är vårdnadshavare för, till exempel:

  • Närvaro/frånvaro
  • Studieplan
  • Utvecklingsplan
  • Betyg
  • Resultat från nationella prov
  • Kontaktuppgifter

Du som är vårdnadshavare kan logga in på Familjeportalen så länge ditt barn är under 18 år.

Ditt barns skolgång

Har du barn i skolan och loggar in på Familjeportalen har du möjlighet att komma vidare till information om ditt barns skolgång. Där kan du se ditt barns individuella utvecklingsplan (IUP), frånvaro, planeringar, utvecklingssamtal, bedömningar och omdömen. Läs mer här  >>

Frånvaroanmälan via Familjeportalen eller talsvar

Frånvaroanmälan kan göras via din inloggning på Familjeportalen eller via talsvar tel: 0418-47 33 33.

Ogiltig frånvaro meddelas via sms eller e-post

Skolan är skyldig att samma dag meddela om någon elev har ogiltig frånvaro. Funktionen att meddela via sms eller e-post är nu aktiverad, då är det viktigt att du kontrollerar att dina kontaktuppgifter stämmer. Logga in och kontrollera att det står rätt e-postadress och rätt telefon- och/eller mobilnummer. Från början är både sms och e-postavisering ikryssad, vill du ändra det måste du själv logga in på Familjeportalen och göra ändringen. Har du ingen möjlighet att logga in för att göra ändringar kan du be skolan hjälpa dig.

Ansökan om konto

Varje vårdnadshavare kan ha en personlig inloggning. Om du inte har något konto för inloggning till Familjeportalen kan du ansöka om konto på hemsidan - familjeportalen.landskrona.se

Glömt lösenord

Om du har glömt lösenordet för din inloggning till Familjeportalen kan du ansöka om nytt lösenord på hemsidan - familjeportalen.landskrona.se.

Mer information

Du kan även hitta mer information om hur du använder Familjeportalen på Familjeportalens förstasida.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Emma Tapaninen