Avgifter och regler i förskolan

Din avgift grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som har plats i förskola eller fritidshem.

Läs mer om vilka regler och avgifter som gäller i vår broschyr. Du kan även räkna ut din preliminära avgift via länken nedan.

Som vårdnadshavare har du ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande (personer med gemensamt hushåll) så att avgiften för hushållet blir rätt. Läs mer under inkomstkontroll.

Maxtaxa för förskola och fritidshem enligt riksdagsbeslut (2019)

Maxtaxan innebär att det finns ett högsta belopp på vad avgiften får kosta för ett hushåll. För 2019 är inkomsttaket 47 490 kr i månaden. Det betyder att du betalar maxtaxa om hushållet tjänar totalt 47 490 kronor eller mer i månaden före skatt. I tabellerna nedan räknas det yngsta barnet som barn nr 1.

Förskola

Barn 1: 


3 % av familjens bruttoinkomst,
max 1 425 kr/månad

Barn 2:


2 % av familjens bruttinkomst,
max 950 kr/månad

Barn 3: 


1 % av familjens bruttoinkomst,
max 475 kr/månad

Barn 4: Ingen avgift

 

Förskola 3-5 år (mer än 15 tim/vecka)

Barn i den allmänna, avgiftsfria förskolan (för barn i åldern 3-5 år) betalar avgift som barn på fritidshem, fär en plats i förskolan utöver 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka, när vårdnadshavare arbetar eller studerar. 

Fritidshem 6-12 år

Barn 1: 


2 % av familjens bruttoinkomst,
max 950 kr/månad

Barn 2:


1 % av familjens bruttinkomst,
max 475 kr/månad

Barn 3: 


1 % av familjens bruttoinkomst,
max 475 kr/månad

Barn 4: Ingen avgift

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.