Öppna förskolor i Landskrona

Öppna förskolor finns på Rådstugan familjecentral, centralt i Landskrona, på Parkleken 63:an i Karlslundsområdet och på Tellus familjecentral på Idrottsvägen.

Öppen förskola erbjuder verksamhet för förskolebarn tillsammans med förälder eller annan vuxen. Här arbetar en förskollärare, som leder verksamheten och som även stödjer barn och föräldrar i olika aktiviteter. Barnen ges möjlighet till social samvaro och lek i en kreativ miljö. Föräldrarna deltar i verksamheten tillsammans med sina barn och det skapas rika tillfällen att knyta kontakter. Till den öppna förskolan kan alla komma spontant för att träffa andra barn och vuxna.

Verksamheten är avgiftsfri och det krävs inte någon inskrivning eller anmälan för att delta.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.