Särskilt stöd för ditt barn

Förskolan tar emot alla barn. Det finns olika former av verksamhetsstöd för att kunna ge stöd till de barn som har särskilda behov. Det kan vara till exempel handledning av psykolog, specialpedagog, talpedagog eller extra personalresurser.

Ditt barn kan få en plats i specialverksamhet om han eller hon bedöms behöva det.  Det är alltid det enskilda barnets behov som avgör vad han eller hon ska få för stöd.

Om du som vårdnadshavare har frågor om förskola för barn i behov av särskilt stöd, kontakta förskolechefen på förskolan där barnet har plats eller där barnet står i kö för plats, alternativt ansvarig person i Landskrona stad.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Mats Klein