Olycksfallsförsäkring

Landskrona stad har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom förskola, fritidshem och skola. Försäkringen gäller dygnet runt för barn och unga, under skoltid, fritid och lov. För vuxenstuderande gäller den under verksamhetstiden.

Försäkringen gäller personskador. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).

Denna försäkring som staden tecknat gäller inte för sjukdom.

Försäkringsinformation >>

När olycksfall inträffar

Skadeanmälan gör du i första hand via Protectors hemsida, www.protectorforsakring.se

Skadeanmälan kan också göras per telefon, telefon: 08-410 637 00

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Mats Klein