Läsårstider 2019/2020 - grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Terminstider läsåret 2019/2020

HÖSTTERMINEN 2019-08-19 till och med 2019-12-20

Ledighet för elever
2019-10-25
2019-10-28  -  2019-11-01
2019-11-28 


VÅRTERMINEN 2020-01-08 till och med 2020-06-12 

Ledighet för elever
2020-02-06
2020-02-17 - 2020-02-21
2020-03-23
2020-04-06 - 2020-04-09
2020-04-30
2020-05-20
2020-05-22

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Emma Tapaninen