Överklagan

Hur man överklagar hos Skolväsendets Överklagandenämnd

Vissa beslut kan överklagas skriftligt hos Skolväsendets Överklagandenämnd.

I skrivelsen ska det stå vilket beslut som överklagas samt vem som har fattat beslutet tex befattningshavare, nämnd eller paragraf i protokoll.

Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha.

Bifoga kopia av handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.
Överklagandet ska skickas till: 

Utbildningsförvaltningen
Stadshuset
261 80 Landskrona

För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till utbildningsförvaltningen senast inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare
till Skolväsendets Överklagandenämnd, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress, epostadress,
telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen.

Om något är oklart kan ni vända er till personal på enheten.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson