Ansökan till Skoldatateket

Skoldatateket riktar sig främst till lärare i grund- och gymnasieskolan, vars elever har läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och/eller koncentrationssvårigheter.

Inför ansökan till Skoldatateket

  1. Att Skoldatateket får ta del av psykolog- och logopedutredningar har visat sig vara av stor vikt. Fråga efter ett godkännande vid kontakt med vårdnadshavarna.
  2. Till ansökan kan det senast upprättade åtgärdsprogrammet samt kartläggning av elevens läsning och skrivning bifogas, liksom även andra dokument som kan vara av intresse för mig inför elevens besök här.
  3. Ovanstående information kan även tas muntligt i samband med att vi träffas på ett pedagogmöte.

Bifogade dokument mejlas till skoldatateket@landskrona.se eller skickas i förseglat kuvert till: Skoldatateket, Kavallerigatan 2B.

Om något är oklart kontakta oss på skoldatateket@landskrona.se eller 0418-47 47 42.

  

Ansökan
Fyll i formuläret. Uppgifter markerade med * är obligatoriska. När anmälan inkommit kontaktar vi dig inom två veckor.


Vid eventuell utlåning av utrustning ansvarar skolan fullt ut för de lånade föremålen vid förlust eller skada.


 
 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Skoldatateket  
Kontakta Skoldatateket

Besöksadress:
Kavallerigatan 2B (Tyghuset)
261 31 Landskrona

0418-47 42 42 skoldatateket@landskrona.se

 

Eija Viitasaari Specialpedagog

Mattias Löwdell IKT-strateg

Hitta till oss  
Hitta till oss

Vi finns centralt i Landskrona vid muséet.

Senast uppdaterad av Skoldatateket