Ansökan om stöd från  Skoldatateket

Skoldatateket kan hjälpa till att hitta och visa hur digitala verktyg fungerar för en elev med tex läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Rätt verktyg kan göra arbetet i skolan mer tillgängligt för eleven och kan även hjälpa honom/henne att bli mer självständig. Lärare som undervisar eleven behöver också lära sig hur samma digitala verktyg fungerar. Därför kommer de att få en utbildning kring det vid ett annat tillfälle.

Fyll i formuläret nedan. Alla fält är obligatoriska.

När anmälan inkommit kontaktar jag dig inom en vecka för att få information om elevens behov och förutsättningar, samt tidigare insatser. Därefter bestämmer vi hur vi går vidare. 

Jag kommer att träffa eleven på Skoldatateket eller på hemskolan. Vid detta tillfälle är även spec och vårdnadshavare inbjudna. Det är väldigt viktigt att undervisande lärare också känner till samma digitala verktyg för att kunna stötta eleven inne i klassrummet. Därför behöver tid för en sådan genomgång även bokas vid samma tillfälle. 

Att Skoldatateket får ta del av psykolog- och logopedutredningar kan vara av stor vikt. Fråga gärna efter ett godkännande vid kontakt med vårdnadshavarna.

Om något är oklart kontakta Eija Viitasaari på skoldatateket@landskrona.se eller 0418-47 42 42.

Vid eventuell utlåning av utrustning ansvarar skolan fullt ut för de lånade föremålen vid förlust eller skada.

 
 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Skoldatateket  
Kontakta Skoldatateket

 

Eija Viitasaari

Specialpedagog

Chatta med mig på Teams
@   eija.viitasaari@landskrona.se
📞   0418 - 47 42 42


Mattias Löwdell

IKT-strateg

 

 

  Besöksadress:

Kavallerigatan 2B (Tyghuset)
261 31 Landskrona

Senast uppdaterad av Skoldatateket