Om Digitala Verktyg

DIGITALA VERKTYG är bra för många människor, men särskilt viktiga för personer i läs- och skrivsvårigheter. Genom att använda digitala verktyg kan en elev bli mer självständig, vilket alltid är ett av målen. Då kan eleven göra uppgifter när hon/han själv vill och inte vara beroende av andra personer runt omkring. Men det ena utesluter inte det andra - det behövs alltid vuxna som också har möjlighet att stötta eleven. Vidare kan digitala verktyg göra arbetet i skolan mer tillgängligt. Texter kan tex läsas upp av en digital enhet när läsningen inte fungerar helt automatiskt för eleven.

 

Talsynteser...                                                                                              ...som t ex IntoWords eller ViTal kan göra att du kan lyssna på din text när du har skrivit färdigt den. Du kan också lyssna på texten samtidigt som du skriver den. Den kan läsa upp bokstav, ord och mening, om du vill. En talsyntes kan hjälpa dig att kontrollera innehållet i din text. Den läser det som du faktiskt har skrivit, inte det som du tänkte att du skulle skriva.  Ibland kan man också höra om man stavar fel, men det händer inte så ofta.

 

Ordförslag/ordprediktion...                                                                          ...som finns i IntoWords och CD-Ord ger förslag på ord medan du skriver. I en ruta visas ord som matchar de tecken som du har skrivit. Du kan lyssna på orden och infoga dem i texten med ett klick. Detta kan funka mycket bra för dig om du fastnar i skrivandet för att du inte kommer på hur ord stavas. Det kan också upplevas som störande att orden skiftar i rutan. Du får testa och se om det funkar för dig!                                                                                                                                                                  

Rättstavningsprogram...                                                                           ...som StavaRex och SpellRight hjälper dig när du har skrivit färdigt din text. Programmet går genom texten och stannar på ord som det "funderar" kring. Du får förslag på ord som har liknande stavning. Du kan klicka på ett ordförslag om du vill använda det i din text istället. Du kan lära programmet ord som inte finns i ordlistan och du kan också lära in ord som du kan stava till. Ju mer du använder programmen, desto snabbare kommer rättningen att gå.                                                                                                                                                                                                 

Inlästa läromedel...                                                                                        ...på ILT Inläsningstjänst kan du lyssna på skolböcker. Alla böcker är inlästa av människor. Du kan välja hur fort texten ska läsas upp, men du kan inte byta röst. Att lyssna på texten gör att du kan fokusera helt på innehållet. Det kan vara enklare för dig att komma ihåg innehållet, det kan gå fortare att läsa texten och du kan ha mer ork kvar när du ska bearbeta texten och svara på frågor.                                                                                                                                    

Inlästa böcker...                                                                                           ...som finns på Legimus ger dig möjlighet att lyssna på böcker helt gratis. Legimus är ett bibliotek på nätet och där finns fler än 110 000 böcker som du kan ladda ner. Du kan lyssna på boken i din mobil, surfplatta eller dator. Du kan få ett konto om du har en läsnedsättning. Prata med specialpedagogen på skolan, så kontaktar hen mig.                                                                                                                                                                                                           

App som fotar och läser upp text...                                                                  ...som Lens är enkla att använda. Du fotar en text och får den uppläst, efter några tryck. Du kan skicka texten till tex Word, OneNote eller PowerPoint för att arbetar vidare med texten. Du loggar in med din Office365-inloggning. Kontakta skolan om du behöver hjälp. I lathunden till Office Lens ser du hur hur det funkar. Klicka på "Lathundar" för att hitta dokumentet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av skoldatateket