Om Digitala Verktyg

DIGITALA VERKTYG är bra för många elever, men särskilt viktiga för elever i läs- och skrivsvårigheter. Genom att använda digitala verktyg kan en elev bli mer självständig, vilket alltid är ett av målen. Då kan eleven göra uppgifter när hon/han själv vill och inte vara beroende av andra personer runt omkring. Men det ena utesluter inte det andra - det behövs alltid vuxna som också har möjlighet att stötta eleven. Vidare kan digitala verktyg göra arbetet i skolan mer tillgängligt. Texter kan tex läsas upp av en digital enhet när läsningen inte fungerar helt automatiskt för eleven.

 

Talsynteser...                                                                                              ...som t ex IntoWords eller ViTal kan göra att eleven kan lyssna på texten samtidigt som hen skriver den eller efteråt när den är färdig. Det kan ge eleven möjlighet att rätta texten ännu bättre vad gäller innehåll, för talsyntesen läser det som är skrivet, inte det som man tänker att man har skrivit. Ibland kan man också höra om man stavar fel.                              

 

Ordförslag/ordprediktion...                                                                          ...som finns i IntoWords och CD-Ord ger förslag på ord medan eleven skriver. I ett fält visas ord som matchar de tecken som eleven skrivit. Eleven kan lyssna på orden och infoga dem i texten med ett klick. Funkar mycket bra för elever som tex fastnar i skrivandet när hen inte kommer på hur ordet stavas, men kan också upplevas som störande.                                                                                                                                                                   

Rättstavningsprogram...                                                                           ...som StavaRex och SpellRight hjälper eleven när hen har skrivit färdigt sin text. Programmet går genom texten och frågar kring ord som det "funderar" kring. Eleven kan lära in ord så att programmet inte behöver stanna vid dem. Ju mer eleven använder programmen, desto snabbare kommer rättningen att gå.                                                                                                                                                                                                 

Inlästa läromedel...                                                                                        ...på ILT Inläsningstjänst ger eleven möjlighet att lyssna på läromedel. Eleven kan då fokusera helt på innehållet. Många upplever att de kommer ihåg innehållet bättre, att det går fortare att läsa texten och att de har mer ork kvar när de är färdiga att tex bearbeta texten och svara på frågor.                                                                                                                                    

Inlästa böcker...                                                                                           ...som finns på Legimus ger eleven möjlighet lyssningsläsa böcker helt gratis. Legimus är ett stadsbibliotek på nätet, där endast personer med en läsnedsättning kan få ett konto. Nu kan alla läsa vilken bok som helst, för det finns fler än 110 000 böcker/titlar att ladda ner från Legimus till sin mobil, surfplatta eller dator. Prata med specialpedagogen på skolan, så kontaktar hen mig.                                                                                                                                                                                                           

App som fotar och läser upp text...                                                                  ...som Office Lens är en app med vilken eleven kan fotografera valfri text och efter några tryck kan appen läsa upp texten. Samma text kan även skickas till tex Word, OneNote eller PowerPoint. För att detta ska fungera måste eleven logga in på sitt Office365-konto. Kontakta skolan om ni behöver hjälp med inloggningsuppgifterna. Du hittar en lathund till Office Lens, när du klickar på "Lathundar".

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Skoldatateket  
Kontakta Skoldatateket

 

Eija Viitasaari

Specialpedagog

Chatta med mig på Teams
@   eija.viitasaari@landskrona.se
📞   0418 - 47 42 42


Mattias Löwdell

IKT-strateg

 

 

  Besöksadress:

Kavallerigatan 2B (Tyghuset)
261 31 Landskrona

Senast uppdaterad av skoldatateket