Datorprogram

På alla skoldatorer i grund- och gymnasieskolan i Landskrona finns några program som är bra för alla elever och lärare att känna till, som bla kan hjälpa elever att få text uppläst och rättad. Eftersom grund- och gymnasieskolan inte har samma avtal i dagsläget, finns det några extra program i grundskolan. Elever och lärare kan även ladda ner programmen på en dator hemma, med undantag för talsyntesen ViTal. Det är enklast att logga in med sin Office365-inloggning. Du får dina inloggningsuppgifter från skolan.

Elever i GRUND- och GYMNASIESKOLAN kan använda:

 

 

ILT Inläsningstjänst - Inlästa läromedel                                        Här kan du lyssna på nära 9 000 skolböcker och fler än 3 000 skönlitterära och lättlästa titlar. I skolböckerna ser du ingen text, utan endast rubriker och sidnummer och du kan endast lyssna på dem. Men övriga böcker kan du välja att antingen läsa och/eller lyssna på. Alla böcker är inlästa av människor - du kan alltså inte byta uppläsare. Du kan välja hur fort texten ska läsas upp och enkelt spola/hoppa framåt och bakåt i texten. Du loggar enklast in med din Office365-inloggning, men det funkar även med användarnamn och lösenord som du får från skolan.                 ILT Inläsningstjänsts hemsida hittar du här.                                      

 

 

ViTal - Talsyntes, omvandlar text till tal                                       Medan du skriver och när du har skrivit färdigt kan ViTal läsa upp din text. Den kan läsa upp bokstav, ord och/eller mening. Du kan välja mellan åtta olika svenska röster. Det finns även röster på engelska, franska, spanska och tyska. Endast elever med dyslexi kan få en licens av logoped att installera på hemdator.    

 

 

 

StavaRex - Rättstavningsprogram på svenska                         Skriv din text och starta sen programmet när du vill få den rättad. Programmet stannar och markerar ord som det är fundersamt kring. Du får förslag på liknande ord och förslagen kan vara inskrivna i en mening. Du kan få ordförslagen upplästa. Vidare kan du lära in egna ord som inte finns i ordlistan.                      Här kan du ladda ner StavaRex (Oribi)      

 

 

 

SpellRight - Rättstavningsprogram på engelska                     Skriv din text och starta sen programmet när du vill få den rättad. Programmet stannar och markerar ord som det är fundersamt kring. Du får förslag på liknande ord och du ser en svensk översattning precis nedanför. Du kan få ordförslagen upplästa. Vidare kan du lära in egna ord som inte finns i ordlistan.           Här kan du ladda ner SpellRight (Oribi)

            

 

 

 

NE.se - NationalEncyklopedin Uppslagsverk, Ordböcker, NE Junior med mera                                                                       Du kan leta efter fakta i uppslagsverket där texterna finns i en enkel och en lång version. Du kan få hjälp med översättning, böjning, uttal och synonymer i ordböckerna. Yngre elever kan också söka information på NE Junior. Du ser på NE.se vilka andra tjänster du har tillgång till.

Alla elever och lärare i Landskrona kan använda NE.se i skolan och hemma. Du loggar enklast in med din Office365-inloggning. Du kan också skapa ett personligt konto. Behöver du hjälp att skapa ett konto? Titta här under "Lathundar". NE:s hemsida hittar du här.        

 

Elever i GRUNDSKOLAN kan även använda:

 

 

 

IntoWords - Talsyntes och stavningsstöd                               IntoWords kan läsa upp den text som du har skrivit. Den kan också läsa upp bokstav, ord och mening medan du skriver. Du kan välja mellan fyra olika svenska röster och fem engelska. Du kan få ordförslag i en ruta medan du skriver som du kan lyssna på och infoga i din text. IntoWords fungerar på samma sätt på engelska. Du installerar IntoWords som ett tillägg i webbläsarna Google Chrome eller Edge.                                                        Här kan du ladda ner IntoWords (Google Chrome)                 Här kan du se en film om tillägget i Google Chrome.                                                                                         

 

 

CD-ORD -Talsyntes och stavningsstöd                                       CD-ORD kan läsa upp din text för dig. Den kan också läsa upp bokstav, ord och mening medan du skriver. Du kan välja mellan två olika svenska röster. Du kan få ordförslag i en ruta medan du skriver som du kan lyssna på och infoga i din text. Fungerar även på engelska. CD Ord måste installeras på din dator.                      Här kan du ladda ner CD-Ord (Vitec). 

 

 

 

NOMP - Räkna matematik på nätet                                        NOMP är en tjänst där barn, lärare och föräldrar kan göra matteövningar och läxor till något roligt. Välj bland 1300 övningar som är anpassade för elever i grundskolan. Eleven loggar in med hjälp av sin Office365-inloggning.                                            NOMP:s hemsida hittar du här.

 

 

                         

Elever i åk 4-9 kan även använda:

 

Binogi (fd Studi) - Tecknade filmer med quiz                      Binogi är ett digitalt läromedel som innehåller korta, tecknade filmer vars innehåll täcker läroplanen för högstadiet. Eleven kan se filmerna på dator, läsplatta eller mobiltelefon. Till varje film finns ett quiz med frågor. Eleven loggar in med hjälp av sin Office365-inloggning.

OBS! ENDAST för elever i åk 4-9 i Landskrona

Binogis hemsida hittar du här.

                                                                               

                                      

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av skoldatateket