Behöver ditt barn specialkost av medicinska skäl?

Restaurangerna tillhandahåller ett fullgott alternativ till de som av medicinska skäl inte kan äta den ordinarie maten. För vår planering, och för att ditt barn ska få rätt kost, behöver vi ett kostintyg.

Personuppgifter

För att säkerställa att ditt barn får rätt alternativ kost/specialkost registreras eleven i vårt kostprogram med för- och efternamn samt aktuell specialkost. För ett sådant register krävs målsmans samtycke enligt datalagen. Samtyckesblankett ska lämnas samtidigt som ansökningsblanketten om specialkost och läkarintyg lämnas. 

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavare ansvarar för att följande blanketter och intyg kommer in till barnets förskola/skola:

- Läkarintyg/Kostintyg med information om behov av specialkost
- Blankett: Anmälan om specialkost av medicinska skäl
- Blankett: Samtycke till personregister - specialkost

Blanketterna Anmälan om specialkost av medicinska skäl och Samtycke till personregister - specialkost hittar du här >>

Anmäl till köket om barnet är frånvarande

Om ditt barn är sjukt eller av annan anledning frånvarande från förskolan/skolan måste du anmäla det till respektive tillagningskök (se under rubriken Tillagningskök nedan) för att minska matsvinn och onödigt arbete för köken. Du som vårdnadshavare har ansvar för att kontakta berört kök innan klockan 08:00 samt informera köket om när barnet är tillbaka i förskolan/skolan.

Specialkost av andra skäl

Om ditt barn av andra skäl än medicinska har behov av anpassad kost kontaktar du/ni som vårdnadshavare förskolechef/rektor på ditt/ert barns förskola/skola för vidare handläggning.

Förskole- och skolrestaurangen

Vi hälsar ditt barn välkommen till förskole-/skolrestaurangen och hoppas att han/hon ska trivas med oss och bli nöjd med vår service och den mat vi serverar. Maten till de olika förskolorna och skolorna lagas i tre olika tillagningskök. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson