Skolskjuts och skolresor inom Landskronas stad

Skolskjuts erbjuds de elever som väljer sin närområdesskola. Skolresor med linjetrafik erbjuds till annan vald skola inom Landskrona stads kommungräns. I båda fallen gäller att skolvägen ska vara längre än tre kilometer för elever i F-klass - årskurs 3 och fyra kilometer för elever i årskurs 4 - 9

Skolskjuts
Information om skolskjutstrafikens tider med mera, får du av respektive skola.

Skolresor med skolkort / busskort
Elever som valt annan skola än sin närområdesskola och är berättigade till ett
Jojo-kort på Skånetrafiken erhåller dessa i samband med skolstart enligt
följande:

  • Elever som valt skola i Häljarp, Asmundtorp eller Annelöv hämtar sitt 
    kort på Sandåkersskolan.
  • Elever som valt Albanoskolan,eller Västervångsskolan hämtar sitt kort på Västervångskolan.
  • Elever som valt Glumslöv skola eller Härslövs skola hämtar sitt kort på Glumslöv skola.
  • Elever som valt Dammhagsskolan, Alléskolan, Seminarieskolan, Pilängsskolan, Tusenskönan eller Uranienborgs skola hämtar på Seminarieskolan 7-9.
  • Elever som valt en fristående skola ska ansöka om skolkort/busskort på nedanstående länk och får därefter (om de är berättigade till skolkort/busskort) kortet hemskickat.

Ansökningsblankett finns på denna sida>>

Ditt nya skolkort/busskort gäller hela din skolgång på grundskolan. Tänk på att ta upp din skolbiljett från plånbok eller annat fodral när du blippar. Har du din skolbiljett tillsammans med betalkort kan det hända att pengar dras från betalkortet istället för att skolkortet registreras.

Flyttning/skolbyte under pågående läsår
För elev som flyttar till ny adress i kommunen under pågående läsår och väljer att gå kvar i sin gamla skola tillämpas regler för skolresor utifrån den nya adressen omgående efter flyttning.

För elev som flyttar till ny adress i annan kommun under pågående läsår och väljer att gå kvar i sin gamla skola upphör rätten till skolresor finansierade av Landskrona stad.

För elev som byter skola inom Landskrona stads kommungräns under pågående läsår tillämpas regler för skolresor omgående efter byte.

Vid frågor
Har du frågor om skolskjuts eller skolkort/busskort för grundskolan kontakta oss via mejl till skolskjuts@landskrona.se eller via telefon 09:30 – 11.30 mån-fre 0418-47 46 90.

Om du saknar kort eller kortet inte fungerar
Elever som förlorar sitt skolkort/busskort får betala 300:-. Kort som inte längre fungerar, men är oskadade i övrigt, byts utan kostnad för eleven.  

Mejla i första hand till skolskjuts@landskrona.se för att bestämma en tid för uthämtning av nytt kort, alternativt ring 0418-47 46 90.
Våra telefon- och uthämtningstider är måndag-fredag 09.30-11.30 (ej röda dagar)

När du bestämt en tid med oss hämtar du ditt nya kort här:

Ljuspunkten
Industrigatan 75
Landskrona

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson