Skolskjuts för grundskolan

Du som bor i Landskrona, har valt din närområdesskola men bor långt från skolan, kan ha rätt till skolskjuts eller skolkort.

Det finns olika former av skolskjuts och reglerna är olika beroende på om eleven går på sin närskola eller har valt en annan skola och om det finns möjlighet att åka med allmänna kommunikationer till skolan.

De skolkort/busskort som skickades ut under förra läsåret kommer att gälla under elevens studietid och ska sparas då de aktiveras igen inför kommande läsår. Detta gäller även de kort som skickas ut under innevarande läsår.

Till ansökan om skolskjuts för elever i grundskolan

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Rickard Persson