Skolskjuts och skolresor inom Landskronas kommun

Skolskjuts erbjuds de elever som väljer sin närområdesskola. Skolresor med linjetrafik erbjuds till annan vald skola inom Landskrona stads kommungräns. I båda fallen gäller att skolvägen ska vara längre än tre kilometer för elever i F-klass - årskurs 3 och fyra kilometer för elever i årskurs 4 - 9

Skolskjuts
Information om skolskjutstrafikens tider med mera, får du av respektive skola.

Skolresor med Jojo-kort
Elever som valt annan skola än sin närområdesskola och är berättigade till ett
Jojo-kort på Skånetrafiken erhåller dessa i samband med skolstart enligt
följande:

  • Elever som valt skola i Häljarp, Asmundtorp eller Annelöv hämtar sitt 
    kort på Sandåkersskolan.
  • Elever som valt Albanoskolan, Västervångsskolan, Glumslövs skola eller
    Härslövs skola hämtar sitt kort på Västervångsskolan.
  • Elever som valt Dammhagsskolan, Alléskolan, Seminarieskolan, Pilängsskolan, Tusenskönan eller Uranienborgs skola hämtar på Seminarieskolan 7-9.
  • Elever som valt en fristående skola hämtar sitt kort i Stadshuset.

Elever som förlorar sitt Jojo-kort får betala 300:-. Kort som inte längre fungerar, men är oskadade i övrigt, byts utan kostnad för eleven.

Flyttning/skolbyte under pågående läsår
För elev som flyttar till ny adress i kommunen under pågående läsår och väljer att gå kvar i sin gamla skola tillämpas regler för skolresor utifrån den nya adressen omgående efter flyttning.

För elev som flyttar till ny adress i annan kommun under pågående läsår och väljer att gå kvar i sin gamla skola upphör rätten till skolresor finansierade av Landskrona stad.

För elev som byter skola inom Landskrona stads kommungräns under pågående läsår tillämpas regler för skolresor omgående efter byte.

Vid frågor
Har du frågor om skolskjuts eller Jojo-kort kontakta Tomas Malmberg 
0418-47 41 12

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.