Rätt till skolskjuts?

Beroende på om du valt din närområdesskola eller annan skola i kommunen kan du få åka till skolan med skolskjuts eller kollektivtrafiken.

Skolskjuts erbjuds de elever som väljer sin närområdesskola. Skolresor med allmänna kommunikationer erbjuds till annan vald skola inom Landskrona kommun. I båda fallen mäts den närmsta gångvägen mellan elevens folkbokföringsadress och skolans officiella besöksadress. 

Rätt till skolskjuts eller skolkort har du om du uppfyller nedanstående:

Förskoleklass samt årskurs 1-3: avstånd längre än 3 km
Årskurs 4–9: avstånd längre än 4 km

Beslut

Vid beslut tar handläggare hänsyn till trafikförhållande, funktionsnedsättning och annan särskild omständighet utöver färdvägens längd.

Läkarintyg

Vid sjukdom eller funktionsnedsättning ska läkarintyg skickas in i samband med ansökan.

Läs regelverk för skolskjuts

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Rickard Persson