Skolskjuts vid växelvis boende

Du kan ansöka om skolskjuts vid växelvis boende. Det finns krav som måste uppfyllas för att en elev med växelvis boende ska beviljas skolskjuts.

Kraven är:

  • Båda elevens vårdnadshavare ska vara folkbokförda i Landskrona kommun
  • Vårdnadshavarna måste ha gemensam vårdnad om eleven
  • Skolan ligger inom Landskrona kommun
  • Avståndsgränsen måste uppfyllas:
    Förskoleklass samt årskurs 1-3: avstånd längre än 3 km
    Årskurs 4–9: avstånd längre än 4 km

Rätten till skolskjuts prövas utifrån båda adresserna.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Rickard Persson