Har du synpunkter på förskola och skola?

En person skriver "jag tycker..."

Utbildningsverksamheten i Landskrona stad är stor och omfattar många verksamhetsformer. Vi har ansvar för förskola, annan pedagogisk verksamhet (öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av nattomsorg) grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning. Vi har även ansvar för elevhälsan som finns på stadens olika grundskolor.

Om du har klagomål/synpunkter på verksamheten, är det viktigt att du berättar det för oss. På så sätt hjälper du oss att bli ännu bättre.

Så här gör du

1. Om du har synpunkter eller klagomål på utbildningen eller den pedagogiska verksamheten vänder du dig i första hand till ansvarig personal på enheten , t ex lärare eller förskolechef/rektor

2. I andra hand kan du prata med verksamhetschefen för Landskrona stads förskolor, skolor, gymnasium eller vuxenutbildning.

3. Synpunkter kan även framföras via Landskrona stads synpunktshantering.
Landskrona stads synpunktshantering >>

Ditt ärende registreras och överlämnas till ansvarig tjänsteman. Du får besked om vem som är ansvarig och får inom 10 arbetsdagar besked om vad som hänt med ditt ärende.

Om du har synpunkter på elevhälsans verksamhet läs här vart du ska vända dig.

Tack för din medverkan!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson