Beställa betygskopior

Om du har du avslutat din gymnasieutbildning i Landskrona och behöver en kopia på dina betyg, så kan vi hjälpa till.

Vem skall jag kontakta?

Vänd dig till Öresundsgymnasiet Landskrona om du har gått någon av följande utbildningar:

 • El- och energiprogrammet
     
 • Ekonomiprogrammet
         
 • Estetiska programmet
     
 • Industritekniska programmet
         
 • Medieprogrammet
     
 • Naturvetenskapsprogrammet
         
 • Teknikprogrammet
     
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
         

Vid kontakt måste du ange:

 • Personnummer
 • Vilket program du gick på
 • Avgångsår
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer

Kostar det något?

En kopia på ditt slutbetyg kostar 250 kronor och skall betalas in till: bankgironummer 868 61 23.

OBS! Du måste märka din betalning med ditt namn och "Betygsavskrift AGG".

För mer information

För mer information kan du kontakta vår administratör Björg Landgren:
bjorg.landgren@landskrona.se eller vår receptionist Anita Wiberg, anita.wiberg@landskrona.se 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.