Busskort- JoJo - gymnasiekort

Du måste ansöka om bidrag till dagliga resor mellan bostad och skola. Det gör du inför åk 1 i gymnasiet.

JoJokort - gymnasiet

Vem är berättigad till resebidrag

För att få resebidrag måste du uppfylla följande grundvillkor:

  • Du kan erhålla resebidrag t.o.m. vårterminen det år Du fyller 20 år.
  • Du skall genomgå utbildning vid gymnasieskola.
  • Du skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.
  • Din dagliga färdväg mellan din bostad och skolan skall vara minst 6 km enkel riktning.
  • Det krävs att du är folkbokförd i kommunen och inte har inackorderingsbidrag.

Ansökan med underskrift

Inför åk 1 i gymnasiet måste du lämna ansökan på bifogad blankett. Ansökan gäller sedan även för åk 2 och 3 i gymnasiet. Ansökan undertecknas av myndig elev eller vårdnadshavare för omyndig elev. Kortet kommer att skickas hem till folkbokföringsadressen i mitten av augusti. Ansök i god tid för att du ska hinna få ditt gymnasiekort hemskickat före terminsstart. 

Ansökningsblankett finns på denna sida>>

 

Vid uteblivet kort kontakta:

Daniel Kling 0418 - 47 05 23

Anki Andersson 0418 - 47 05 67

Mattias Wald 0418 - 47 41 17

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.