Försäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Landskrona stads verksamhetsområde

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som staden tecknat gäller inte för sjukdom.

När olycksfall inträffar 
Försäkringsinformation
För skadeanmäl ring och anmäl skadan till oss via telefon 042-633 91 37 
eller via e-post: personskadeavdelningen@lansforsakringar.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.