Studie- och yrkesvägledning

På gymnasieskolan finns en studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig med information om olika program på gymnasiet och om inriktningar på gymnasieprogrammen.

Skugga en elev på gymnasiet

Är du nyfiken på vad en elev gör under en dag i skolan? Är du intresserad av att skugga en elev? Du som är elev och går i årskurs 9 har möjlighet att följa en elev på gymnasiet under en dag. Om du önskar detta är du välkommen att höra av dig till gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare. Prata även med din studie- och yrkesvägledare på din egen skola.

Söker du information om högskolestudier?

Då är www.studera.nu den självklara sajten för dig. Här hittar du allt på samma ställe, snabbt och enkelt utan att du behöver bestiga berg av broschyrer. Här finns gamla högskoleprov som du kan kika på. Du kan även få göra provet interaktivt och få det rättat.

Information från CSN

Vad händer med studiebidraget om du skolkar?
För att få studiebidrag måste du läsa på heltid. Om du skolkar kan du bli av med studiebidraget. Läs mer i informationen från CSN>>

När du fyller 20 år
När du läser på gymnasiet får du studiehjälp (studiebidrag samt eventuellt inackorderingstillägg och extra tillägg) från CSN till och med vårterminen det år du fyller 20.

Om du vill fortsätta att studera med pengar från CSN efter vårterminen det år du fyller 20, måste du själv söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån, men det går att söka enbart bidraget. Du söker studiemedel på www.csn.se Tänk på att söka i tid, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.

Läs mer på CSN >>

Har du frågor kring CSN kan du prata med kuratorn på skolan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

SYV  
SYV

SYV på Öresundsgymnasiet

Lillemor Gisselbrecht 
0418-47 30 35
lillemor.gisselbrecht@landskrona.se

Amy Ostaszewska
0418-47 01 12
amy.ostaszewska@landskrona.se

Publicerat den av Monika Torkar

Senast ändrad