Ansökan om skolskjuts och skolkort digitaliseras

Skolskjuts. Foto Niclas Lundblad.jpg

Utbildningsförvaltningen går över till digital hantering av ansökningar om skolskjuts och skolkort. Det betyder att alla vårdnadshavare eller myndig elev måste göra en ny ansökan om skolskjuts eller skolkort innan den 12 juni 2020 via de nya e-tjänsterna.

Genom att gå över till en digital hantering av ansökningar om skolskjuts och skolkort blir handläggningstiden kortare och det blir tydligare vart man ska vända sig med frågor. Sökande kan också via Mina sidor följa ärendets gång. Den digitala hanteringen medför även bättre möjligheter att samordna skolskjutsen och det blir ett steg mot en mer klimatsmart skolskjuts inom Landskrona stad.

För vårdnadshavare innebär det att alla med barn som idag har skolskjuts måste göra en ny digital ansökan. Denna ansökan görs en gång och gäller sedan tills förutsättningarna förändras.

Läs mer om skolskjuts i grundskolan, grundsärskolan samt gymnasiesärskolan

Lär mer om skolkort i gymnasiet

 

Hur ansöker jag om skolskjuts samt skolkort?

Ansökning om skolskjuts görs via e-tjänst senast den 12 juni 2020. Skolkort, för att kunna resa kollektivt till skolan, riktar sig till gymnasieelever i Landskrona som uppfyller grundkraven. Ansökan om skolkort görs via e-tjänst. Alla måste söka på nytt, även om eleven har skolskjuts eller skolkort idag. E-tjänsterna kräver e-legitimation.

Beslut meddelas den 30 juni 2020 och en turlista för skolskjutsen meddelas i samband med skolstart.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Monika Torkar