Distansundervisning på högstadiet och gymnasiet efter sportlovet

Grundskola (2).jpg

Högstadiet och Öresundsgymnasiet i Landskrona kommer att övergå till fjärr- och distansundervisning efter sportlovet, efter rekommendation från Smittskydd Skåne.

Den tidigare nedåtgående trenden i antal fall av covid-19 i Skåne bröts under förra veckan. Dessutom innebär det pågående sportlovet en risk för nya kontakter och ökad smittspridning.

Övergång till distansundervisning

Smittskydd Skåne rekommenderar därför att högstadier och gymnasieskolor i Skåne i så stor utsträckning som möjligt bedriver fjärr- eller distansundervisning första veckan efter sportlovet, det vill säga under vecka 9.

Landskrona stad följer Smittskydd Skånes rekommendationer och har fattat beslut om att helt övergå till fjärr- och distansundervisning efter sportlovet. Beslutet gäller än så länge bara för vecka 9.

Elever som har undervisning på plats

Elever som har behov av stöd undantas från beslutet och kommer även i fortsättningen att ha undervisning på plats i skolan.

Förskola, årskurs F-6, resursskola och särskola kommer fortsätta som tidigare, och ha undervisning på plats i skolan även efter sportlovet.

Rekommendationer för den som rest utomlands

För att minska risken för smittspridning uppmanar utbildningsförvaltningen alla elever och vårdnadshavare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den som varit på resa utomlands på sportlovet ska stanna hemma från arbete, skola, förskola och undvika att träffa andra människor än den egna familjen under 7 dagar efter inresa till Sverige.

Rekommendationerna innebär också att man efter utlandsresa skall provta sig direkt efter ankomst till Sverige och sedan igen efter 5 dagar. Barn under 6 år undantas från provtagning i denna situation.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Monika Torkar