Fina betyg för Landskronas grundskoleelever

Årets medelbetyg för elever i årskurs nio, det så kallade meritvärdet, hamnar på 229.3. Landskronas elever fortsätter därmed att prestera på höga nivåer. Årets resultat är det näst bästa någonsin i Landskronas historia.

Av 387 elever i årskurs 9 hade 61 elever, 15 procent, ett meritvärde på 300 eller bättre. Fyra elever lyckades komma upp i det maximala meritvärde på 340.

-          Det ligger mycket hårt arbete från elever och medarbetare bakom dessa resultat. Vi kommer tillsammans att fortsätta arbeta hårt för att alla elever ska lyckas med sin utbildning och fortsätta prestera det där lilla extra, säger Caroline Ekstrand, verksamhetschef Landskrona stads grundskolor.

-          Det är tydligt att våra elever och personal har gjort ett fantastiskt jobb även detta läsår. Med höga förväntningar sprängs glastak och för många elever innebär det här början på klassresan som kommer ge eleverna livsmöjligheter som deras föräldrar saknat, säger Lisa Flinth, utbildningsnämndens ordförande (L).

Skolresultaten kvar på hög nivå

Bästa kommunala skolan är även i år Glumslöv skola som fortsätter förbättra resultaten. I år är ökningen hela 3 meritpoäng till snittet 253.5. Västervångskolan förbättra också resultatet jämfört med förra läsåret, där har snittet ökat med 1,2 meritpoäng till ett meritvärde på 229.6.

-          Vi har stabiliserat skolresultaten på en hög nivå. Utmaningen framöver blir att lyfta betygen ytterligare men framför allt ska vi se till så att andelen elever som är behöriga för gymnasiestudie blir betydligt större, avslutar förvaltningschef Anders Grundberg.

Samtliga siffror presenteras exklusive de nyinvandrade eleverna, de som kommit till Sverige de senaste 4 åren. Enligt Skolverkets definition. De nyinvandrade elevernas resultat följs upp och analyseras för sig.

Meritvärde över tid i de kommunala skolorna

Meritvärde över tid uppdelat de kommunala skolenheterna

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Monika Torkar