Första förstelärarna i förskolan nu meriterade

Landskrona satsning på förstelärare i förskolan får nu sina fyra första meriterade förstelärare. Pedagogerna blir Aretemeriterade förstelärare i förskolan vid en ceremoni i Stockholm den 30 maj.

Alla fyra är tillsammans med sina respektive förskolechefer och förskolechef Christine Rosendahl på meritering på Norra Latin i Stockholm på kvällen den 30 maj. Christine är medbjuden eftersom hon är den som varit med och tagit fram underlagen för meriteringen från allra första början.

- De meriterade förstelärarna ska ansvara för utvecklingsfrågor och kollegialt lärande. Med denna satsning vill vi ytterligare sätta fokus på undervisning i förskolan, säger Anders Grundberg, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.

Aretemeriterade förstelärare i förskolan

En Aretemeriterad lärare är en särskilt yrkesskicklig lärare som bedöms utifrån sju centrala aspekter på yrkesskicklighet, aspekter som genomsyras av kunskap, engagemang och reflektion.

De meriterade förstelärarna i förskolan är:

Terese Jägerman, Kulturförskolan Plantan

Marie Samuelsson, Kulturförskolan Plantan

Anette Magnell, Sandvångens förskola

Helen Olsson,Tegskiftets förskola.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Monika Torkar