Glädjebesked om utbildningsstarter för Yrkeshögskolan Landskrona

YH-utbildningar.png

När Myndigheten för Yrkeshögskolan den 8 januari offentliggjorde vilka yrkeshögskoleutbildningar som får starta 2020 är de två utbildningar Landskrona ansökt om med i beslutet.

Det var med glädje utbildningsledarna till Hud- och spaterapeututbildningen och Eventkoordinatorutbildningen tog emot beskedet från Myndigheten för yrkeshögskolan att de får starta utbildningarna i ytterligare tre år.

År 2017 blev utbildningarna Stödpedagog och Hälso- och vårdadministratör beviljade starter. Det innebär att alla fyra yrkeshögskoleutbildningarna i Landskrona startar hösten 2020.

 - Yrkeshögskolan är viktig för Landskrona stads utveckling. Beskedet innebär att vi behåller en viktig del av utbildningsmöjligheterna i staden, säger Thora Skuladottir, rektor för vuxenutbildningen i Landskrona.

Yrkeshögskolans utbildningar blir beviljade ett visst antal starter, därefter måste man göra en ny ansökan hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

 - Att få en yrkeshögskoleutbildning beviljad betyder att det finns ett behov på arbetsmarknaden, vilket gör utbildningarna attraktiva, säger Charlotte White, utvecklingsledare på Yrkeshögskolan Landskrona.

Yrkeshögskolan Landskrona ligger centralt i Landskrona, på Borgmästargatan/Järnvägsgatan. Mer om Yrkeshögskolan Landskrona: www.landskrona.se/yrkeshogskola

Yrkeshögskoleutbildningar

Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildningsform som leder till yrkeshögskoleexamen. Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar, och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras. För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. De senare är aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att sitta med i ledningsgrupp, vara föreläsare, delta i projekt och erbjuda praktik.
www.myh.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Mats Klein