Olycksfallsförsäkring

Landskrona stad har en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom förskola, fritidshem och skola. Försäkringen gäller dygnet runt för barn och unga, under skoltid, fritid och lov. För vuxenstuderande gäller den under verksamhetstiden.

Försäkringen gäller personskador. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).

Denna försäkring som staden har gäller inte för sjukdom.

Försäkringen gäller tex för nedanstående skador/kostnader i samband med olycksfall:

- Tandskadekostnader
- Läkekostnader
- Resekostnader
- Skydd för klart framträdande ärr och andra utseendemässiga skadeföljder/kosmetiska defekter.
- Skadade personliga tillhörigheter inklusive glasögon. Med "personliga tillhörigheter" avses inte mobiltelefon, surfplaa, bärbar
dator eller annan liknande elektronisk utrustning.
- Skydd vid sveda och värk. Karenstid är 30 dagar.

Försäkringen har inget undantag för:
- Skada i samband med sport, idrottsutövning eller riskfylld verksamhet.

För elever på praktik finns en särskild försäkring

Mer information och kontaktuppgifter hittar du här:

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Mats Klein