Information om skollunch för gymnasieelever

Landskrona stad kommer from 22/5 2020 erbjuda gymnasieelever som har skolgång utanför Landskrona fri skollunch. Lunchen erbjuds på den gymnasie- eller grundskola som ligger närmast dig i Landskrona. För att ta del av erbjudandet behöver du först kontakta rektorn på skolan du vill äta på och få bekräftelse av rektorn. Första gången du äter ska du också kunna uppvisa handling som visar att du är inskriven på ett gymnasium utanför Landskrona. Erbjudandet sträcker sig tom vårterminen 2020 eller till annat besked ges.

Utbildningsförvaltningen har sedan slutet av februari förberett för denna sammanslagning.

Den planerade sammanslagningen innebär att Dammhagskolans elever och personal flyttar ihop med Seminarieskolans elever och personal. Tillsammans bildar de en ny skolenhet där båda skolors kunskap och kultur tas tillvara. Vi kommer att fokusera på att skapa en tydlig röd tråd för eleverna ur ett F-9 perspektiv.

Sammanslagningen och nyskapandet av skolorna Dammhag och Seminariet är beslutat till augusti 2020. 

Skolledningarna på de respektive enheter kommer att hålla er informerade och bjuda in till informationsträffar för vårdnadshavare, arbetslagsträffar för personal samt till gemensamt elevrådsarbete för eleverna på den nya skolenheten.

Vi kommer att informera er löpande om vad sammanslagningen kommer att innebära rent praktiskt.

Med vänlig hälsning,

Katja Vinulv
Rektor, Dammhagskolan

Annacarin Jendland
Rektor, Seminarieskolan

Anna Ericsson
verksamhetschef, grundskola/särskola
Landskrona stad 
anna.ericsson@landskrona.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Monika Torkar