Här satsas på Landskronas barn

Från och med hösten 2017 satsar utbildningsförvaltningen i Landskrona ytterligare på all förskolepersonal och utökar kompetensutvecklingsdagarna från två till fyra.

Den 18 augusti samlas alla pedagoger som arbetar på de kommunala förskolorna i Landskrona till en första gemensam kompetensutvecklingsdag på Örenäs slott. Dagen kommer att ha fokus på förskolans viktigaste uppdrag, Undervisning i förskolan.

-       Vi har också bjudit in nämndens ordförande Lisa Flinth och förvaltningschef Anders Grundberg, säger Anna Meurling Alriksson, verksamhetschef för förskolorna i Landskrona.

-       Lisa Flinth ska prata om vad politiken vill med förskolorna i Landskrona och Anders Grundberg kommer att prata om vår mission och gemensamma kvalitetsbild, fortsättar Anna.

Dagen har som syfte att alla ska arbeta för att skapa förskolor med hög kvalité och likvärdighet.

Fortsatta satsningar på förskolan 

Utbildningsförvaltningen kommer också under kommande år att göra andra satsningar som ligger inom ramen för Undervisning i förskolan. Pilotprojektet kring utvecklad kunskap, nya förhållningssätt och arbetsmetoder inom området undervisning i förskolan fortsätter. Det har tagits fram tillsammans med Ifous (innovation, forskning och utveckling inom skola och förskola) och Malmö högskola.

-       Vi fortsätta även med så kallade analysteam som en viktig del i den fortsatta pedagogiska processen. Och tillsammans med vår avdelning för forskning och utveckling kommer vi att starta ett pilotprojekt kring kartläggning i svenska. Hur vet vi att vi jobbar med rätt metoder? Hur använder vi analysen av kartläggningen för att hitta nya sätt att möta varje barn utifrån dess behov och förutsättningar? är frågor vi vill ha svar på, avslutar Anna.

God och likvärdig kvalitet

De gemensamma satsningarna på kompetensutveckling för personal i förskolan har som mål att varje barn ska möta en förskola med mycket god och likvärdig kvalitet. Det är även ett led i att vara attraktiv arbetsgivare.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Monika Torkar