Landskrona klättrade i Lärarförbundets rankning

UPPDATERAD 161028: Efter att ett fel upptäckts i rankningen visar det sig att efter omräkning hamnar Landskrona på plats 138. Ytterligare 10 placeringar bättre än tidigare beräkning.

Idag presenterade Lärarförbundet sin ranking ”Bästa skolkommun” av landets 290 skolkommuner. Landskrona har klättrat i rankning och hamnar nu på 148 plats mot plats 171 förra året. 

-    Det finns idag ett antal olika skolrankingar som tas fram av olika intresseorganisationer som i sina rankingar sätter stort fokus på sina hjärtefrågor, säger Anders Grundberg, chef för utbildningsförvaltningen.

-    Det innebär att de olika rankingarna är svåra att jämföra. Dock kan vi konstatera att Landskrona stiger i alla olika skolrankingar, vilket är mycket glädjande för alla våra barn och ungdomar och ett bevis för att våra pedagoger gör skillnad varje dag. Vi fortsätter givetvis att göra bra ännu bättre och inom de områden vi inte lyckats lika bra kommer vi att satsa extra hårt, fortsätter Anders Grundberg.

Det omfattande arbetet med starkt fokus på lärarnas arbete med eleverna ger tydliga resultat. Det visar sig bland annat i resultaten för kriterierna Meritvärdet åk 9 som går från placering 101 till 68 och Andel G med placering 126 från 195 år 2015. Där hänsyn tas till årskurs 9-elevernas olika förutsättningar placerar sig Landskrona på plats 9.

-      Jag är extra stolt över att Landskrona placerar sig på 10-i-topp-listan när hänsyn är tagen till elevernas olika förutsättningar. Vi är alltså riktigt bra på att möta eleverna med de största utmaningarna, säger Lisa Flinth (L) ordförande i utbildningsnämnden.

Rankning av Bästa skolkommun

Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner. Inför årets rankning är några av kriterierna förändrade och ett är borttaget. Detta har Lärarförbundet gjort för att höja kvaliteten på rankningen. Lärarförbundet utser Sveriges bästa skolkommuner för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan.

Till grund för rankningen ligger 13 olika kriterier som anses viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat, som till exempel utbildade lärare, lärartäthet, lärarlöner, resurser till undervisningen, betygsresultat och andel elever som fullföljer gymnasieutbildning inom 3 år.

 

www.lararforbundet.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Monika Torkar