Rejäl klättring för Landskronas grundskolor

När SKL, Sveriges kommuner och landsting presenterade "Öppna jämförelser grundskolan" har Landskronas skolor klättrat rejält med 56 platser, från plats 117 förra året till plats 61 av 290 i årets rapport.

- Landskronas skolor, fristående som kommunala, fortsätter utvecklas i en oerhört positiv riktning. Många unga i Landskrona har tuffa förutsättningar som gör att skolans utmaningar blir extra utmanande. Därför är det särskilt roligt att Landskronas elever placerar sig på en hedrande 9:e plats i riket när det gäller rankingen av det SALSA-beräknade meritvärdet för åk 9, säger Lisa Flinth (L) utbildningsnämndens ordförande.

Öppna jämförelser grundskola

I Öppna jämförelser grundskola kan man jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal. SALSA är en statistisk modell som synliggör faktorer som skolan inte kan påverka men som har betydelse för betygsresultatet.

I årets jämförelserapport framgår att meritvärdet i åk 9 i Landskrona återigen har stigit. Även andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har ökat. Landskronas skolor visar särskilt goda resultat i Svenska 2 i årskurs 6, de elevernas resultat gör att Landskrona i det hänseendet näst bäst i landet.

Samtidigt visar rapporten att Landskronas utvecklingsområde matematik måste fortsätta stå i fokus för att förbättra matematikresultaten där utvecklingen, precis som i landet i övrigt, är nedslående. Även fortsättningsvis måste arbetet med att öka andelen behöriga till gymnasiet prioriteras och nya grepp för att lyckas måste provas.

- Vårt omfattande arbete med starkt fokus på lärarnas arbete med eleverna ger tydliga resultat. Nu fortsätter vi det arbetet för att öka behörigheten för elever till gymnasiet och förbättra matematikresultaten. En hel del är påbörjat av våra rektorer och lärare med det finns mer att göra, säger Anders Grundberg, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Landskrona.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Monika Torkar