Nominera pedagoger till Tomas Johanssons Minnesfond

Tomas Johansson var förvaltningschef inom utbildningsförvaltningen i Landskrona fram till hösten 2013 då han hastigt gick bort. För att hedra Tomas minne inrättas en minnesfond. Fonden har som syfte att uppmärksamma och belöna utveckling inom skolans och förskolans område. Priset skall tilldelas den/de som med stor kraft och framgång driver pedagogisk utveckling som baseras på forskning och vetenskaplig grund inom förskolans och skolans område någonstans i Sverige. Priset är på 50 000 kronor.

2016 väljer vi att uppmärksamma pedagoger. Har du en eller flera pedagoger som driver ett framgångsrikt skolutvecklingsarbete baserat på forskning och beprövad erfarenhet? Nu får du chansen att ge dessa en extra uppmärksamhet. Vi öppnar i år upp för möjligheten att nominera. Ange följande.

 • Nominerad kandidat:
 • Yrke:
 • Skolform:
 • Beskriv utvecklingsarbetet och på vilket sätt det har förbättrat barnens/elevernas måluppfyllelse (max 2500 ord):
 • Kortfattad motiveringstext: (max 100 ord):
 • Kontaktuppgifter:

Priset kommer att utdelas i samband med att utbildningsförvaltningen i Landskrona har en dag för kollegialt lärande för all personal den 12 augusti 2016. Pristagarna uppmanas då att hålla en kortare föreläsning.

Nomineringen skall vara Utbildningsförvaltningen tillhanda senast fredag 3 juni under adress utb@landskrona.se

Juryn består av:

 • Per-Arne Andersson direktör/avdelningschef för lärande och arbetsmarknad SKL
 • Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund
 • Cecilia Garme, politisk frilandsjournalist
 • Per Reinolf, VD Skolporten och Arete Meritering
 • David Johansson, lärare och son till Tomas Johansson
 • Anders Grundberg, Landskrona stads förvaltningschef för utbildning
 • Lisa Flinth (FP), utbildningsnämndens ordförande
 • Leif Olin (S), 2:e vice ordförande

 

Upplysningar:

Anders Grundberg                                    
Förvaltningschef 0733-47 41 01                 

Lisa Flinth
Utbildningsnämndens ordförande, 0733-47 41 03

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Monika Torkar