Skolinspektionen ger tummen upp för Landskrona

I den granskning kring fördelningen av lärarresurser i grundskolan, som Skolinspektionen genomfört i Landskrona, finns inget att anmärka på.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar att Landskrona stad planerar och fördelar lärarresursen utifrån kunskap om skolors olika behov. Granskningen visar även att rektorerna och utbildningsförvaltningen har kunskap om lärarnas behörighet och kompetens.

Av granskningen framkommer exempel på att förvaltningen vid behov gått in med särskilda medel för att förstärka resursen lärare till de skolor som behöver det. Det framkommer också att det genomförs satsningar för att stärka lärarresursen genom såväl kompetensutvecklingsinsatser som kollegialt lärande skolor emellan

-  Det är mycket glädjande att både granskade skolor och huvudmannen får grönt ljus från Skolinspektionen i dessa frågor, säger Anders Grundberg, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.

Glumslövs skola och Pilängskolan granskades

Granskningen visar att rektorn på Glumslövs och Pilängsskolan vid planering för, och fördelning av, lärarresurser utgår från kunskap om skolenhetens behov. Och att de har en samlad och aktuell bild av elevernas måluppfyllelse, förutsättningar och behov.

Rektorn i Glumslöv genomför insatser för att utveckla lärarnas kompetens utifrån skolans och lärarnas behov, vilket grundar sig i det systematiska kvalitetsarbetet.

Rektorn på Pilängskolan uppger att det finns en specialpedagog i varje arbetslag och att dessa fördelas utifrån elevernas behov, inte bara utifrån antalet elever, samt att försteläraren är inne i klasser för att stödja undervisningen genom att handleda läraren.

Skolinspektionens rapport

Skolinspektionen skriver i sin rapport ”Utifrån granskningens frågeställningar har Skolinspektionen inte identifierat några utvecklingsområden för Landskrona kommun.”

Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av fördelning av lärarresurser i grundskolan under hösten 2016 och våren 2017. Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om kommunala skolhuvudmän och rektorer arbetar för att resurser rustas och fördelas efter elevers förutsättningar och behov.

Här kan du läsa hela rapporten >>

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Monika Torkar