Inspirerande dag för pedagoger av pedagoger i Landskrona

Infodisken_small.jpg

Den 12 augusti arrangerade utbildningsförvaltningen ett Utbildningsforum för pedagoger på kommunala förskolor och skolor i Landskrona. Arrangemanget byggde på att den egna personalen höll föredrag för varandra, som en konferens för kollegialt lärande och samarbete.

Cirka 70 olika föreläsningar hölls under dagen. De flesta två gånger så att fler hade möjlighet att lyssna till så många föreläsningar som möjligt. Det var personal från förskola till yrkeshögskola i Landskrona stad som själva föreläste eller höll en workshop för varandra om de projekt, metoder, pedagogiker eller speciella verksamheter som pågår inom utbildningsförvaltningen i Landskrona.

Tanken med dagen var att all kunskap och erfarenheter på ett samlat och gemensamt sätt sprids vidare och inspirerar fler att göra något nytt eller något annorlunda. 

Utbildningsforum hölls i Västervångskolans lokaler. Under lunchminglet underhöll elever från Kulturskolan.

Tomas Johanssons minnesfond

I samband med lunchen under delades pris ut från Tomas Johanssons minnesfond, som i år riktade sig till pedagoger som med stor kraft och framgång driver pedagogisk utveckling någonstans i Sverige. Pristagarna kom denna gång från Stockholm. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Monika Torkar