Utbildningsforum 2016

Den 12 augusti arrangerade utbildningsförvaltningen ett Utbildningsforum för pedagoger på kommunala förskolor och skolor i Landskrona. Arrangemanget byggde på att den egna personalen håller föredrag för varandra, som en konferens för kollegialt lärande och samarbete.

 #utbforum2016

 

 

Något för pedagoger i F-9

Föreläsningen SYV - inte bara en person utan hela skolans ansvar vill att alla pedagoger (F-9) uppmärksammar att det är en förelsäning för dem. Alla ska enligt skolplanen arbeta med studie- och yrkesvägledande frågor. Landskrona stad är snart är klar med en handlingsplan för alla skolor som bland annat innefattar att ta fram en syv-plan. Det är skillnad på vad en studie- och yrkesvägledare arbetar med och de studie- och yrkesvägledande insatser som alla ska arbeta med inom skolan. Föreläsarna vill lyfta fram tips och ideer om hur man kan utforma och arbeta med denna plan. Läs mer om föreläsningen i filen för kl 10.15 eller 13.15 ovan.

 

Parkeringsmöjligheterna är begränsade

I första hand hänvisar vi till parkering vid och infart via Exercisgatan (som tillfälligt är öppen för infart mot Västervångskolan).

Tillgängliga parkeringsplatser är: Exercisgatans förlängning, vid och mot koloniområdet samt vid fotbollsplanen, och i angränsande gator. Lite längre bort finns parkeringsmöjligheter vid Pjäsgatan.

Eftersom det kommer att vara ont om parkeringar under fredagen är det bäst om du har möjlighet att åka kollektivt, cykla eller gå till skolan, eller eventuellt samåka.

Trafik- och serviceförvaltningen har dock utlovat följande:
Så länge ingen ställer/parkerar direkt trafikfarligt så ”släpper” parkeringsvakterna datumregeln i området runt Västervång.

Karta över parkering och busshållplatser

Lokaler

Föreläsningarna hålls klassrum och andra salar i olika byggnader på Västervångskolan. En översikt över byggnaderna gör det enklare att hitta rätt.

Tomas Johanssons minnesfond

Fonden har som syfte att uppmärksamma och belöna utveckling inom skolans och förskolans område. Priset skall tilldelas den/de som med stor kraft och framgång driver pedagogisk utveckling som baseras på forskning och vetenskaplig grund inom förskolans och skolans område någonstans i Sverige.

I samband med Utbildningsforum kommer priset från Tomas Johanssons minnesfond att delas ut. Se vilka som fått priset >>

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Hitta till utbildningsforum  
Hitta till utbildningsforum

Utbildningsforum hålls på Västervångskolan, Exercisgatan 60. Välj att köra in via Exercisgatan eftersom parkeringen via Löpargatan inte rymmer så många bilar.