Vi satsar på bättre miljö för våra barn och elever

Fram till och med 2019 ska kommunen bygga nytt, bygga ut, renovera och förbättra skolor och förskolor för cirka 200 miljoner kronor. På så sätt får barn och elever en bättre miljö både ute och inne.

En mängd projekt, både stora och små är på gång, planeras eller har avslutats. Det byggs förskolor och skolor, lokaler renoveras och verksamheter flyttar. Efter hand fräschar vi upp våra gamla lokaler och ser till att utemiljön blir bra för alla barn och elever.

Det ska vara roligt att gå till skolan. Och när man väl är där ska det vara tryggt och finnas studiero. Det är några av målen med den stora satsning på skolmiljöerna i Landskrona som pågår fram till och med 2019. Det handlar framför allt att göra förbättringar inom ljud, ljus, utemiljö och digitalisering.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Monika Torkar