200 miljoner kronor satsas på barns och elevers miljö

Fram till och med 2019 ska kommunen bygga nytt, bygga ut, renovera och förbättra skolor och förskolor för cirka 200 miljoner kronor. På så sätt får barn och elever en bättre miljö både ute och inne.

Vad görs för våra barns och elevers miljö ute och inne? Vad ska byggas om? Vad ska byggas nytt? Satsar Landskrona stad på nya förskolor och skolor?

En mängd projekt, både stora och små är på gång, planeras eller har avslutats. Det byggs förskolor och skolor, lokaler renoveras och verksamheter flyttar. Efter hand fräschar vi upp våra gamla lokaler och ser till att utemiljön blir bra för alla barn och elever.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.